Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sprawy.

Stawki minimalne wynagrodzenia określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.).

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

System wynagrodzenia indywidualnego
wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;

System wynagrodzenia ryczałtowego
stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;

System z premią za sukces
w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.