Obsługa prawna

KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 • reprezentowanie przed wszelkimi sądami, organami administracji publicznej, organami ścigania
 • sporządzanie pism procesowych, w tym także środków odwoławczych (m.in. pozew, wniosek, apelacja, kasacja, skarga kasacyjna, sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty)
 • prowadzenie negocjacji
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym


PRZEDSIĘBIORCÓW I SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

 • stałą obsługę prawną, której zakres reguluje zawarta umowa
 • doraźną pomoc prawną polegającą na:
  • prowadzeniu postępowań sądowych
  • reprezentowaniu w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja należności)
  • rejestracji nowych podmiotów gospodarczych
  • aktualizacji danych w KRS